Individuálne SEO školenia

Individuálne SEO školenia prebiehajú formou priamych konzultácií s klientom. Školiteľ sa venuje iba jednej osobe a svoju komunikáciu prispôsobuje potrebám a úrovni znalostí každého klienta. Takáto forma kurzu je omnoho interaktívnejšia, klient sa môže neustále pýtať otázky počas celého priebehu.  Týmto je zabezpečené to, že každý účastník správne pochopí danú problematiku.

Ďalšou výhodou individuálneho školenia je to, že SEO optimalizáciu môže školiteľ priamo aplikovať na webstránke alebo projekte klienta, ak o to bude mať klient záujem. Účastník takéhoto kurzu tak “spoza chrbta” uvidí ako sa prakticky aplikuje SEO optimalizácia.

 

Môžete sa naučiť:

  • Ako fungujú vyhľadávače
  • Od čoho závisí na akej pozícii sa zobrazí stránka vo vyhľadávači
  • Ako dosiahnuť lepšie umiestnenia vo vyhľadávači
  • Čo robiť ak sa Vaša stránka prepadla alebo stratila z výsledkov vyhľadávania
  • Aké nástroje a pomôcky existujú na zefektívnenie a uľahčenie práce
  • Ktorým praktikám sa vyhnúť

Možnosť prebrať aj ďalšie oblasti okrem SEO optimalizácie:

  • PPC reklama, Google Adwords
  • E-shopy, elektronický obchod a podnikanie na internete
  • Sociálne média
  • Ďalšie oblasti spadajúce do internetového marketingu ale aj marketingu všeobecne

 

Miesto školenia: Naša kancelária na Námestí A. Hlinku 1 v Žiline alebo je možné sa dohodnúť aj na inom mieste.

Školiteľ: Peter Grofik – prax v oblasti SEO optimalizácie a internetového marketingu 7 rokov

Cena: 25€/hod. (nie sme platcovia DPH)

Dátum a čas: vzájomne vopred dohodnutý podľa požiadaviek a potrieb klientov

Pre dohodnutie sa na termíne alebo v prípade ak máte ďalšie otázky nás môžete kontaktovať telefonicky, emailom alebo využite formulár nižšie: