PPC reklama

Spravovanie PPC reklamy

Ak chcete okamžite osloviť záujemcov o produkty alebo služby, ktoré ponúkate, ppc reklama je ideálny spôsob ako to dosiahnuť.  Od začiatku sa snažíme, aby vaše kampane zaujali čo najviac , mali nižšie ceny za kliknutia a zvyšovali tržby a zisky.

 

Kde sa bude vaša reklama zobrazovať?

Vaša reklama sa môže zobrazovať  na všetkých webstránkach, ktoré používajú reklamný model Pay-Per-Click, čo znamená „plať za kliknutie“, kde platíte určitú sumu iba keď niekto klikne na vašu reklamu a navštívi vašu stránku.

Tento model využíva napríklad vyhľadávač Google, tisíce webstránok, ktoré využívajú služby Google Adwords, eTarget a takisto aj Facebook. Umiestnenie reklám najprv konzultujeme s klientom a prispôsobujeme ho jeho požiadavkám a rozpočtu.

 

Čo všetko je v správe kampaní obsiahnuté?

prieskum a výber kľúčových slov
vytvorenie a testovanie reklamných textov
vytvorenie zákazníckych účtov
neobmedzený počet kľúčových slov
nastavenie cien za kliknutia
geografické zacielenie
zaznamenávanie predajov a objednávok pomocou tzv. konverzií
zákaznícka podpora

Ako a koľko budete platiť?

Platiť nám budete raz mesačne poplatok podľa cenníka uvedeného nižšie. Stĺpec vľavo predstavuje vaše mesačné výdavky na inzerciu v službách ako sú Google Adwords, eTarget, Facebook a pod. Stĺpec vpravo predstavuje mesačný poplatok, ktorý budete platiť nám.

Vynaložené mesačné prostriedky na inzerciu
Náš mesačný poplatok
0 - 800€
95€
800€ - 1500€
175€
1500€ <
15% z preinzerovanej sumy

Bez zriaďovacích poplatkov

Neúčtujeme si na začiatok žiadne zriaďovacie poplatky. Podstatná je pre nás dlhodobá spolupráca.

 

Bez záväzkov

Aj keď je naším cieľom dlhodobá spolupráca, môžete ju hocikedy ukončiť z akýchkoľvek dôvodov, dĺžka spolupráce nie je ničím viazaná.

 

Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte nás buď prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, alebo môžete využiť kontakty vpravo hore.