Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Cieľom optimalizácie webstránok pre vyhľadávače je dosiahnuť lepšie umiestnenie stránok klientov vo vyhľadávačoch ako je napr. Google a tým pádom získanie väčšieho množstva návštevníkov a hlavne zákazníkov.  Projekty robíme presne na mieru, podľa vašich požiadaviek tak, aby ste oslovili vašu cieľovú skupinu.

PPC reklama

Úspešne spravujeme PPC kampane mnohým naším klientom. Zobrazujú sa miliónom potenciálnym zákazníkom. PPC reklama je jednou z najvhodnejších možností, pokiaľ chcete čo najrýchlejšie získať nových zákazníkov. S technológiami, ktoré používame vieme v mnohých prípadoch presne vyčísliť efektivitu a náklady na získanie jedného zákazníka.

 

Individuálne riešenia

Podľa záujmu klientov vieme pripraviť aj individuálne riešenie reklamnej kampane. Do tejto skupiny riešení zahŕňame uvedenie produktov na trh, otvorenie prevádzok a pobočiek, start up projekty a ďalšie. Klienti majú často-krát špecifické požiadavky, ktoré chceme zohľadniť. O týchto požiadavkách s klientmi diskutujeme ešte pred spustením jednotlivých projektov.